Technische tips

Vuilwatertanks in historische schepen.

Eind vorig jaar werden we opgeschrikt door het kabinetsbesluit dat het ‘met ingang van 1 januari 2009 verboden is toiletwater afkomstig van pleziervaartuigen (als bedoeld in de Wet pleziervaartuigen) te lozen’.

Voorlopig gaat het verbod gelden voor lozen van ‘toiletwater’, dus voor schepen met een toilet. (Geen toilet is ook geen toiletwater). Voor andere soorten afvalwater zoals uit de wasbak, gootsteen, douche, ed. is (nog) geen vuilwatertank nodig.

Wat is volgens de Wet pleziervaartuigen de definitie van een pleziervaartuig:

“een vaartuig dat bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, met een romplengte van minimaal 2,5 meter en maximaal 24 meter.”

Op deze regel zijn (gelukkig) een paar uitzonderingen, met als belangrijkste voor ons:

‘Historische vaartuigen die voor 1950 zijn gebouwd, evenals individuele replica’s van zulke vaartuigen, indien zij hoofdzakelijk met oorspronkelijke materialen zijn gebouwd en zodanig door de fabrikant zijn aangemerkt.’

Dit betekend dat leden van de “Oude Glorie” geen vuilwatertank voor hun toilet behoeven in te (laten) bouwen, immers al onze schepen zijn van vóór 1945.

Wel is en blijft het nog steeds verboden om ander verontreinigd water dan huishoudelijk afvalwater (bijvoorbeeld bilgewater) te lozen.

Voor degenen die naar het buitenland gaan.

Wat betreft het buitenland, in Duitsland, België en Frankrijk zijn (op de binnenwateren) nog plannen voor vuilwatertanks. Wel moet met er rekening mee houden dat de landen rond de Oostzee gezamenlijk de Helcom resolutie hebben ondertekend om het milieu in de Oostzee te verbeteren. De betreffende landen zijn:

  • Duitsland en Denemarken, alleen aan de Oostzee kant, doch schepen van voor 1980 zijn vrijgesteld.

  • Zweden, ook alleen de Oostzee kant, maar zou nog niet controleren

  • Polen, Estland, Letland en Litouwen, hebben voorlopig hun handen nog vol aan andere milieumaatregelen.

  • Finland, de kans is heel groot dat daar wel gecontroleerd kan worden.

Henk Brunt, bestuurslid en als zodanig ook bestuurslid van de FONV.