Behoud / Techniek

De Vereniging van Booteigenaren Oude Glorie is (onder meer) een zogenoemde ‘behoudsorganisatie’. Dat behoud betreft de vooroorlogse plezierjachten. In de subpagina’s treft u een aantal rubrieken aan die van groot belang zijn voor dat behoud.

Bij onze Technische Commissie (TC) kunnen leden met vragen terecht over verschillende onderwerpen.

Als u bezig bent met het opknappen of restaureren van uw schip, kunt u misschien gebruikmaken van de vele technische tips die de TC voor u verzameld heeft, maar ook in de verslagen een aantal restauraties kunt u mogelijk vele handvatten vinden. Om het behoud te stimuleren heeft de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV) een restauratie fonds, hieruit kunt u een bescheiden subsidie krijgen bij een restauratie.

Sinds 1995 bestaat er een Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM) binnen dit register kunnen schepen opgenomen worden die tenminste 50 jaar oud zijn en voldoende representatief zijn voor een bepaalde periode. Eén van de doelstellingen van het register is om inzicht aan overheden te verschaffen betreffende het varend erfgoed. Onze vereniging participeert hierin als deskundige op het gebied van de motorpleziervaartuigen en passagiersschepen.

Als laatste rubriek treft u een aantal nuttige websites. Naast vele praktische tips vindt u op de websites ook informatie over het varen in het algemeen en de pleziervaart in het bijzonder.