Lid of donateur worden?

U kunt het lidmaatschap van de ‘Oude Glorie’ aanvragen of zich aanmelden als donateur.
Aanvraag van het lidmaatschap

Als u lid van de ‘Oude Glorie’ wilt worden, vraagt u het lidmaatschap aan door bijgaand aanvraagformulier in te vullen en dat, samen met enkele foto’s van uw schip, toe te sturen aan de ledenadministratie. Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben we, behalve het ingevulde aanvraagformulier, minimaal vier recente en duidelijke foto’s van uw schip nodig, één genomen schuin van voren, één van opzij, één schuin van achteren en één van het interieur.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden

Dit ingevulde formulier stuurt u per e-mail naar:

ledenadmin@oudeglorie.nl

Foto’s worden in ons digitale bestand opgenomen. Daarom deze graag eveneens per e-mail te sturen aan:

ledenadmin@oudeglorie.nl

Wanneer u de foto’s niet kunt mailen, kunt u ze opsturen naar Ledenadministratie p/a Piet Middendorp, v. Ostadestraat 124 hs. 1072 TD Amsterdam.

De foto’s moeten dan wel van een goede kwaliteit zijn, omdat ze worden gescand.

Beoordeling van uw aanvraag

Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier en de foto’s gaan deze naar een groep daartoe aangestelde deskundigen binnen de VBOG. Zij brengen advies uit aan het bestuur, dat op basis hiervan in de eerstkomende vergadering besluit of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Na de bestuursvergadering krijgt u bericht van de ledenadministratie. Als uw schip voldoet aan onderstaande richtlijnen voor aanname, wordt u aangenomen als lid. Als uw schip nog niet geheel aan deze criteria voldoet en u bereid bent uw schip aan te passen, kunt u worden aangenomen als kandidaat-lid voor maximaal 3 jaren. Wij geven u dan aan op welke punten uw schip zou moeten worden aangepast. Wanneer de aanpassingen gereed zijn, kunt u verzoeken het kandidaat-lidmaatschap in een gewoon lidmaatschap om te zetten.
De rechten van kandidaat-leden zijn overigens vrijwel gelijk aan die van leden.

De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal € 40,-. Bij uw aanname als lid of kandidaat-lid betaalt u eenmalig een entreegeld van € 50,-. U ontvangt dan ons boek “Oude Glorie Heden en Verleden”.
Leden ontvangen ook onze verenigingswimpel. Kandidaat-leden ontvangen deze wimpel wanneer het kandidaat-lidmaatschap overgaat in een gewoon lidmaatschap.

Als uw schip niet voldoet aan onze criteria en u niet voornemens bent de voorgestelde veranderingen aan te brengen, kunt u helaas geen lid of kandidaat-lid worden. U kunt dan natuurlijk wel donateur worden of donateur met een Varend Erfgoed schip. Daarvoor moet het schip minimaal 50 jaar oud zijn. De kosten voor een donateur met een Varend Erfgoed schip zijn € 25,-  per jaar. Daarbij wordt uw schip in het RVEN register geregistreerd en in ons fotoboek op de website.

Richtlijnen voor aanname

Schepen binnen de “Oude Glorie” dienen aan de onderstaande criteria te voldoen:

1. het schip is vaarklaar;

2. de bouw van het schip is gestart vóór 1945;

3. het schip is gebouwd als motorjacht of kan zonder aanpassingen als motorjacht worden gebruikt;

4. In sommige gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden voor vaartuigen die verbouwd zijn tot motorjacht, waarbij de verbouw is gestart vóór 1945;

5. het schip wordt thans gebruikt als motorpleziervaartuig of vaart commercieel met behoud van het authentieke karakter;

6. het schip is op basis van de bevindingen van de daartoe aangestelde deskundigen voldoende origineel of; voldoende naar origineel gerestaureerd.

Beoordeling van de originaliteit

Een schip is voldoende origineel als er sinds de bouw niet te veel (zichtbaar) aan is veranderd of als het schip naar origineel gerestaureerd is.

Veranderingen die na 1945 zijn aangebracht en die het beeld van het schip teveel doen afwijken van een motorpleziervaartuig van voor 1945, zijn in beginsel niet gewenst. Deze kunnen voor het bestuur reden zijn om de eigenaar van dat schip niet aan te nemen als lid.

Voorbeelden van niet gewenste veranderingen zijn:

· ramen in rubber of in aluminium gevat;

· zwemplateau en/of eendenplateau;

· fietsenrek;

· zwemtrap die niet bij het scheepstype hoort;

· rvs railing, (schilderen in de kleur van het schip is een alternatief);

· niet- originele buitenbesturing ;

· vast gemonteerde zonnepanelen;

· (moderne) stalen opbouw waar vroeger hout was;

· niet-originele opbouw in een afwijkende stijl, niet passend bij het scheepstype.

Aanmelding als donateur

Als u geen lid wilt worden, maar toch graag betrokken wilt zijn bij de Oude Glorie, verwelkomen wij u graag als donateur. U ontvangt dan vier maal per jaar ons verenigingsblad ‘De Periodiek’ met nieuws over onze activiteiten en wetenswaardigheden over historische motorjachten. U kunt ook onze Technische Commissie raadplegen en u heeft toegang tot ons archief. U bent welkom op onze bijeenkomsten en op onze schepen tijdens evenementen. Uw jaarlijkse bijdrage is minimaal € 20,00.

U kunt zich als donateur van de ‘Oude Glorie’ aanmelden bij:
De Ledenadministratie VBOG, van Ostadestraat 124 hs 1072 TD Amsterdam

of per mail naar ledenadmin@oudeglorie.nl