Nieuws

Nieuwsbrief SAIL Amsterdam 2020

21 januari 2020

 

Aanmeldingen Varend Erfgoed SAIL Amsterdam2020 stopt per 1 februari 2020.

 

Op 1 februari 2020 zal het niet meer mogelijk zijn om aan te melden als Varend Erfgoed voor SAIL Amsterdam 2020. De website gaat dan definitief dicht. Er zijn nu al meer dan 600 aanmeldingen voor deelname Varend Erfgoed (stand per 18 januari 2020).

Al ruim 100 meer dan in 2015 toen zelfs de aanmeldperiode voor het Varend Erfgoed nog een keer verlengd is.  Als u denkt nog iets te moeten aanpassen in de aanmelding kan het dus nog tot en met 31 januari 2020. Als U na 31 januari 2020 nog mutaties wilt doorgeven, dan gaarne aan beide onderaan vermelde email adressen toezenden. Op 1 november 2019 is de aanmelding Varend Erfgoed voor SAIL Amsterdam 2020 gestart.

 

Het is dan aan het Varend Erfgoed team SAIL om te kijken of een groot aantal van de aangemelde Varend Erfgoed schepen een ligplaats toegewezen kan worden. Criteria voor het toewijzen zijn reeds bij de aanmelding bekend gemaakt. Voor de verdeling van SAIL Amsterdam 2020 zal ook gekeken worden naar de voorgaande edities van SAIL 2010 en 2015.

 

Met deze  grote aanmelding is het onvermijdelijk dat er een aantal schepen niet uitgenodigd kunnen worden. Ondanks dat SAIL Amsterdam  2020 de beschikking over een gelijkwaardige lengte aan ligplaatsen voor het Varend Erfgoed dan eerdere edities SAIL.

Een aantal schepen zal op de reservelijst komen. Zij zullen alsnog uitgenodigd worden in het geval er nog Varend Erfgoed schepen afvallen gedurende het jaar.

Iedereen die aangemeld heeft krijgt een bericht van het Kernteam Varend Erfgoed SAIL.

Over de afwijzing wordt niet gecorrespondeerd.

 

Martin@sail.nl en Cor@sail.nl

Foto: cor bolt (Sail Amsterdam 2015)

 

 

NIEUWSBRIEF OUDE GLORIE .              Datum 20 november 2019

==========================

 

RVEN 2.0

 

Eind dit jaar worden alle schepen van de Oude Glorie met een OG nr. in het nieuwe RVEN 2.0 register ingeschreven.

Dat wil zeggen dat alle schepen die al staan ingeschreven als Varend Monument® of als Varend Erfgoed vanuit het

oude register worden overgeheveld naar het nieuwe register. De schepen die nog niet staan geregistreerd bij het RVEN

worden door mij doorgegeven aan het nieuwe RVEN 2.0 register en krijgen dan ook en RVEN nummer. Daarvoor

hoeft u zelf niets te doen. Alle nieuwe inschrijvingen worden als Varend Erfgoed ingeschreven en kunnen t.z.t. hun

bijbehorende Varend Erfgoed vlag bij het RVEN tegen betaling bestellen. Waarschijnlijk kunt u ook de Blauwe VE pas

met het RVEN nummer en de QR code bij het RVEN tegen betaling bij het RVEN bestellen. Dat is in principe niet noodzakelijk,

want u kunt namelijk ook zelf de QR code van de website kopiëren en afdrukken. Elke haven die korting geeft op het liggeld

kunt u de QR code tonen zodat de havenmeester, als hij de code met zijn telefoon scant, ziet dat u een geldige pas hebt.

 

Als u nog niet bij het RVEN staat ingeschreven maar graag wordtgeregistreerd als Varend Monument® dan moet u

zoals gebruikelijk dit aanvragen via Tea Boshuizen van Behoudszaken@oudeglorie.nl Zij zal u de aanvraag papieren

toezenden en u bent dan ook de schouwkosten á € 25,00 aan de Oude Glorie verschuldigd. Na de schouw en de

toekenning als Varend Monument® kunt u bij het RVEN de varend Monument® vlag tegen betaling bestellen.

Waarschijnlijk kunt u ook de Blauwe VM® pas met het RVEN nummer en de QR code bij het RVEN tegen betaling bij het RVEN

bestellen. Dat is in principe niet noodzakelijk, want u kunt namelijk ook zelf de QR code van de website kopiëren en afdrukken.

Elke haven die korting geeft op het liggeld kunt u de QR code tonen zodat de havenmeester, als hij de code met zijn telefoon

scant, ziet dat u een geldige pas heeft.

 

Nu geef ik van elk schip dat wordt geregistreerd de link door naar ons fotoboek van uw schip op onze eigen website.

Wilt u kijken of de daar getoonde foto’s vrij zijn van auteursrechten? deze foto’s zijn straks via een link ook in te zien op de

RVEN 2.0 website bij uw geregistreerde schip.

 

Als u zelf een eigen website hebt van uw schip, vraag ik u dat aan mij door te geven zodat we de link naar deze website aan

ons eigen fotoboek kunnen toevoegen.

 

SAIL 2020

 

Begin november komt op onze eigen website het inschrijfformulier voor de SAIL 2020 beschikbaar via een link.

U kunt het hele formulier dan online invullen en het wordt automatisch naar de SAIL 2020 doorgestuurd.

De SAIL bepaald wie wordt toegelaten!

 

Wie doen ermee en hoe worden die geselecteerd?

Schepen dienen ten minste 50 jaar oud te zijn en actief opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland, dus lid te zijn

van de Oude Glorie, die is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland.

Het schip dient een meerwaarde te hebben als nautisch decor voor de Sail, dus dient wel authentiek te zijn.

Sail nodigt uit en kan dus aanvragen afwijzen.

 

De inschrijving is geopend vanaf 1 november 2019 tot 1 februari 2020. De Sail beoordeeld de inschrijvingen en geeft

alle schepen van de Oude Glorie die worden toegelaten aan mij door zodat ik een passend voorstel kan maken voor een steigerindeling.

De aan ons toegewezen meters steiger zijn mede afhankelijk van het aantal schepen van ons die zich bij de Sail aanmelden.

 

De in het inschrijfformulier genoemde machtiging van € 50,00 zal niet worden geint voor deelname aan de Sail!!

maar alleen worden geint voor het geval dat u zich opgeeft voor de Sail en/of een evenement tijdens de Sail en daar niet verschijnt.

Er worden namelijk wel kosten gemaakt door de Sail voor u als u zich opgeeft. U kunt zich tot uiterlijk 3 weken voor de start

van het evenement (zijnde 21 juli 2020) nog afmelden zodat u deze kosten niet in rekening zullen worden gebracht.

Als voorkeur voor een ligplaats moet u Oosterdok Nemo opgeven. Mogelijk krijgen grote schepen een andere plaats

toegewezen als deze niet aan de steiger in het Oosterdok passen.

 

Tijdens de SAIL worden commerciële activiteiten zoals b.v. het betaald laten meevaren van passagiers of bekenden

niet toegestaan en kunnen door de SAIL worden beboet en/of uitgesloten van verdere deelname!

 

Ik wens u veel succes met de aanmelding voor de Sail en reken erop dat u de foto’s in ons fotoboek nog even bekijkt en aan mij doorgeeft

als deze niet vrij van auteursrechten zijn. Dan  verwijderen we die en kunnen we daar eventueel andere foto’s voor in de plaats zetten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Piet Middendorp

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

SAIL Varend Erfgoed Nieuws                                       Datum 1 november2019

 

Start aanmelding Varend Erfgoed voor SAIL2020 Amsterdam

Op 1 november 2019 start de langverwachte aanmelding SAIL2020 voor het Varend Erfgoed van Nederland. SAIL2020 heeft in deze jubileum editie, de tiende SAIL, plaats voor meer dan 500 Varend Erfgoed schepen. Deze nemen naast de Tallships een prominente plaats in.

Voor het Varend Erfgoed is er een mooi gevuld Nautisch Programma in ontwikkeling en is er elke dag wel een Varend Erfgoed activiteit.

 

Wanneer SAIL2020.

SAIL2020 Amsterdam wordt gehouden van donderdag 13 augustus tot en met zondag 16 augustus 2020. Op woensdag voorafgaand, wordt de SAIL IN georganiseerd vanaf IJmuiden naar Amsterdam.

 

Waar kunt u zich informeren.

Lees hier nu reeds een uitgebreide toelichting op de aanmelding Varend Erfgoed.

Voor nadere informatie heeft elke behoudsorganisatie FVEN heeft een of meerder coördinatoren.
Aanmelding

Via deze link kunt u zich aanmelden. Lees vooraf wel de toelichting en naast uw RVEN-inschrijvingsnummer is het handig uw MMSI (AIS) bij de hand te hebben. Na aanmelding bij SAIL krijgt u een bevestiging per mail.

 

Termijn van aanmelding

De aanmelding staat drie maanden open tot 1 februari 2020.

 

Criteria deelname SAIL

Schepen dienen ingeschreven te staan in het Register Varend Erfgoed RVEN. Daarvoor moeten ze lid zijn van een Behoudsorganisatie die is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland.

Het schip dient een meerwaarde te hebben als nautisch decor voor Sail, dus dient wel authentiek te zijn.

 

Uitnodiging

Varend Erfgoed dat geselecteerd wordt voor SAIL2020 wordt door SAIL2020 uitgenodigd.

De uitnodiging wordt in april 2020 gestuurd. SAIL2020 kan dus aanvragen afwijzen gelet op bovenstaande criteria

 

Namens Kernteam Varend Erfgoed SAIL2020

Martin de Boer en Cor Bolt

Martin@sail.nl en cor@sail.nl

 

 

 

DE FVEN ZOEKT  NIEUWE BESTUURSLEDEN

 

 

 

Leden Login

Paswoord vergeten?

Word lid