Nautische interesse levert Henk Brunt een ridderorde op

 3 oktober 2022 Wouter van Dusseldorp

Burgemeester Jan Hamming speldde Brunt 30 september de versierselen op die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Henk Brunt is jarenlang vrijwillig actief geweest voor het behoud van de historie van de Nederlandse scheepvaart, was medeoprichter van het Nederland Register Varende Monumenten en nauw betrokken bij de oprichting van Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV, inmiddels FVEN).

Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor het in de vaart houden van vooroorlogse schepen. Ook is hij 20 jaar bestuurslid geweest bij de vereniging Booteigenaren Oude Glorie en was daar onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van evenementen, de schouw van Varende Monumenten en gedurende 15 jaar was hij voorzitter. Ook heeft hij de digitale administratie van de vooroorlogse pleziervaartuigen opgezet en verzorgde de veilingen ten behoeve van de clubkas.

Erelid
Bij de Oude Glorie zette hij zich jarenlang in voor het in stand houden en openbaar maken van de historie van de Nederlandse scheepsbouw en de Nederlandse scheepvaart. In maart 2022 werd hij al benoemd tot erelid van de Oude Glorie als waardering voor zijn jarenlange verdiensten.

Sinds 2014 was Henk Brunt een zeer gewaardeerd vrijwillig sluiswachter bij de Hondsbossche Sluis in Zaandam. Voor deze Sluis maakte hij een mooie, veel geraadpleegde website. Bij het voetveer in Zaandijk was hij vanaf 2019 actief om, voornamelijk toeristen, per boot te vervoeren vanaf de Zaandijker sluis naar de Zaanse Schans en retour. In de jaren 80 is hij een aantal jaren leider geweest bij scoutinggroep de Watergeuzen. Daar heeft hij zijn ervaring en kennis gedeeld rondom het zeilen.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD

Afbeelding: de Jantina, waarmee Henk Brunt 27 jaar heeft gevaren, tot 2020

Bron: Scheepspost 404