Technische Commissie (vacature)

Onze vereniging heeft een Technische Commissie (TC). Deze speelt op tal van terreinen een belangrijke rol. Hieronder een impressie van haar activiteiten:

  • De TC kan leden adviseren over restauratie, hout- en metaalbewerking en motoronderhoud.
  • De TC zorgt voor algemene technische informatie in ons verenigingsblad De Periodiek en op deze website.
  • De TC verzamelt gegevens over de traditionele en historische motorpleziervaart, motorjachten, havens, scheepswervenen technieken. Ook beschikt de TC verschillende historische naslagwerken zoals de Waterkampioenen vanaf 1920.

De samenstelling en contactadressen van onze Technische Commissie vindt u op het tabblad Contact.