Technische Commissie

Onze vereniging heeft een Technische Commissie (TC). Deze speelt op tal van terreinen een belangrijke rol. Hieronder een impressie van haar activiteiten:

  • De TC kan leden adviseren over restauratie, hout- en metaalbewerking en motoronderhoud.
  • De TC zorgt voor algemene technische informatie in ons verenigingsblad De Periodiek en op deze website.
  • De TC adviseert het bestuur bij de aanname van nieuwe leden. De toelatingscommissie toetst of een schip voldoet aan de toelatingscriteria, in bijzondere gevallen kan zij ook een schouw uitvoeren voordat zij een advies uitbrengen.
  • De TC verzamelt gegevens over de traditionele en historische motorpleziervaart, motorjachten, havens, scheepswervenen technieken. Ook beschikt de TC verschillende historische naslagwerken zoals de Waterkampioenen vanaf 1920.
  • De TC voert een aantal taken uit voor de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV.)
  • Zo neemt zij als deskundige deel aan de Sectie Varende Monumenten van de FONV en voert zij co√∂rdinerende taken uit voor de schouwcommissie voor motorpleziervaartuigen en passagiersschepen van het Nederlands Register Varende Monumenten.
  • Ook binnen de Restauratie Commissie van de FONV is onze TC vertegenwoordigd om te adviseren over aanvragen van historische motorjachten.
  • de TC beheert ook het schepenregister van de VBOG. Hierin staan niet alleen de schepen van de huidige leden maar ook schepen van oud-leden en andere interessante motorjachten. Naast een beschrijving bestaat er een uitgebreid fotoarchief van zowel de buitenkant van de schepen als van de interieurs.

De samenstelling en contactadressen van onze Technische Commissie vindt u op het tabblad Contact.