Bestuur

Bestuur, commissies en andere activiteiten binnen de vereniging.

Bestuursleden

Voorzitter Piet Middendorpmail: voorzitter@oudeglorie.nl
Secretaris Jan Heuvelingmail: secretaris@oudeglorie.nl
Penningmeester Jaap Wolzakmail: penningmeester@oudeglorie.nl
Ledenadministratie Piet Middendorpmail: voorzitter@oudeglorie.nl
Evenementen Peter van Latummail: evenementen@oudeglorie.nl
Public Relations Vacantmail: pr@oudeglorie.nl
Algemeen lid Syb Hoornstramail: webmaster@oudeglorie.nl

Contacten met de FVEN.

Algemeen Bestuur FVENPiet Middendorp mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Dagelijks Bestuur FVENPiet Middendorp mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Register Commissie RVENPiet Middendorp mail: voorzitter@oudeglorie.nl

Schouwcommissie RVEN

Aanvragen Varend Erfgoed en Varend Monument®

Tea Boshuizenmail: behoudszaken@oudeglorie.nl

Commissies andere activiteiten

Technische commissieFred van Ameijde (voorz.),  Leo Huiser,  en Jan van ‘t Spijkermail: technischecommissie@oudeglorie.nl
WebsiteSyb Hoornstramail: webmaster@oudeglorie.nl
PeriodiekEllen van ’t Spijkermail: periodiek@oudeglorie.nl
SchepenregistratiePiet Middendorpmail: schepenreg@oudeglorie.nl
Na sturen PeriodiekEllen van ’t Spijkermail: periodiek@oudeglorie.nl

Inschrijfformulier evenementen

Leden en kandidaat-leden die willen meedoen aan evenementen, kunnen zich opgeven door bijgaand inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar: Evenementen@oudeglorie.nl

Download hier het inschrijfformulier

Als u niet in de gelegenheid bent om te mailen, kunt u bellen (071-5803622) of het formulier opsturen naar :

Evenementencoördinator VBOG
Noordbuurtseweg 14
2381ES Zoeterwoude