Bestuur
Bestuur, commissies en andere activiteiten binnen de vereniging.     Bestuursleden
Voorzitter  Piet Middendorp mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Secretaris  Erik van Dongen mail: secretaris@oudeglorie.nl
Penningmeester  Maaike Bentelaar mail: penningmeester@oudeglorie.nl
Ledenadministratie  Piet Middendorp mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Evenementen  Peter van Latum mail: evenementen@oudeglorie.nl
Public Relations  Vacant mail: pr@oudeglorie.nl
Algemeen lid  Syb Hoornstra mail: webmaster@oudeglorie.nl
Contacten met de FVEN.
Algemeen Bestuur FVEN Piet Middendorp  mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Dagelijks Bestuur FVEN Piet Middendorp  mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Register Commissie RVEN Piet Middendorp  mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Schouwcommissie RVEN Aanvragen Varend Erfgoed en Varend Monument® Tea Boshuizen mail: behoudszaken@oudeglorie.nl
Commissies andere activiteiten
Technische commissie Fred van Ameijde (voorz.),  Leo Huiser,  Job Prins en Jan van ‘t Spijker mail: technischecommissie@oudeglorie.nl
Website Syb Hoornstra mail: webmaster@oudeglorie.nl
Periodiek Ellen van ’t Spijker mail: periodiek@oudeglorie.nl
Schepenregistratie Piet Middendorp mail: schepenreg@oudeglorie.nl
Na sturen Periodiek Ellen van ’t Spijker mail: periodiek@oudeglorie.nl
 
Inschrijfformulier evenementen Leden en kandidaat-leden die willen meedoen aan evenementen, kunnen zich opgeven door bijgaand inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar: Evenementen@oudeglorie.nl Download hier het inschrijfformulier Als u niet in de gelegenheid bent om te mailen, kunt u bellen (071-5803622) of het formulier opsturen naar : Evenementencoördinator VBOG Noordbuurtseweg 14 2381ES Zoeterwoude