Contact

Bestuur

Bestuur, commissies en andere activiteiten binnen de vereniging.

 

Op zaterdag 11 maart 2017 was er weer de Algemene Ledenvergadering in Ermelo. Meestal vinden er dan ook verschillende mutaties plaats binnen de vereniging, zo ook dit jaar.

Het Bestuur

De voorzitter is aftredend, maar stelt zich beschikbaar voor een volgende termijn.

Secretaris Jaap Wolzak heeft zijn functie moeten neerleggen in verband met privéomstandigheden.

De voorzitter heeft Erik van Dongen, eigenaar van de Schollevaer, benaderd voor de bestuursfunctie van secretaris. Erik heeft zijn medewerking toegezegd en zal een jaar als kandidaat-bestuurslid deel uit gaan maken van het bestuur.

Leden

Voorzitter  Piet Middendorp . mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Secretaris  Erik van Dongen mail: secretaris@oudeglorie.nl
Penningmeester  Maaike Bentelaar mail: penningmeester@oudeglorie.nl
Ledenadministratie  Piet Middendorp mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Evenementen  Peter van Latum mail: evenementen@oudeglorie.nl
Public Relations mail: pr@oudeglorie.nl
Algemeen lid  Syb Hoornstra mail: webmaster@oudeglorie.nl

Contacten met de FVEN.

Algemeen Bestuur FVEN Piet Middendorp  mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Register Commissie RVEN Piet Middendorp  mail: voorzitter@oudeglorie.nl
Schouwcommissie RVEN

Aanvragen Varend Erfgoed en Varend Monument

Tea Boshuizen mail: behoudszaken@oudeglorie.nl

Commissies andere activitieten

 

Technische commissie Fred van Ameijde (voorz.),  Leo Huiser,  Job Prins en Jan van ‘t Spijker mail: technischecommissie@oudeglorie.nl
Website Syb Hoornstra mail: webmaster@oudeglorie.nl
Periodiek Ellen van ’t Spijker mail: periodiek@oudeglorie.nl
Schepenregistratie Piet Middendorp mail: schepenreg@oudeglorie.nl
Na sturen Periodiek Ellen van ’t Spijker mail: periodiek@oudeglorie.nl
Digitaliseren archief Richard van der Kolk

 

Inschrijfformulier evenementen

Leden en kandidaat-leden die willen meedoen aan evenementen, kunnen zich opgeven door bijgaand inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar: Evenementen@oudeglorie.nl

Als u niet in de gelegenheid bent om te mailen, kunt u bellen (0610- 397127) of het formulier opsturen naar :

Evenementencoördinator VBOG
Koopmanslaan 13

9939 PG  Tjuchem

 

Leden Login

Paswoord vergeten?

Word lid