De grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld.

 

Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland t.a.v. Het Register p/a: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Postbus 15443, 1001 MK Amsterdam e-mail: registerbeheer@hotmail.com Telefoon Register (tijdelijk): 06-22 516 238 Postbank: NL88 INGB 0004 3039 75 KvK Amsterdam: 41204950 Website: http://www.fven.nl/rven-register Website van het Register: www.rven.info

TARIEVEN FVEN & RVEN Betreft: tarieven Register Varend Erfgoed Nederland

Momenteel hanteert de Federatie de volgende tarieven voor eigenaren, die zijn aangesloten bij een deelnemende behoudsorganisatie.
Eigenaren die geen lid zijn van een behoudsorganisatie adviseren wij lid te worden. Neem hiervoor contact op met de registerbeheerder. (zie boven)

Wimpels R.V.E.N.

Wimpel verstrekking – krijgt U bericht over na registratie € 20,00 per stuk Vervanging wimpel – latere jaren € 20,00 per stuk Vlaggen F.V.E.N.

Naast de wimpels voor het Varend Erfgoed zijn er ook een drietal vlaggen van de FVEN beschikbaar voor een ieder. Deze vlaggen voeren naast het logo ook de bekende slogan.
De afmetingen en prijzen (incl. porto in NL) zijn:

30 x 50 cm 75 x 50 cm 150 x 100 cm

€ 10,00 € 15,00 € 20,00

Het van toepassing zijnde bedrag kan worden overgemaakt op: IBAN NL 88 INGB 0004 3039 75 Ten name van Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland te Amsterdam onder vermelding van: REDEN BETALING (b.v. Wimpel of Vlag) – NAAM SCHIP – Register nummer – Naam Behoudsorganisatie – Naam, Adres, Postcode, Woonplaats waar het product naartoe moet.

De schepen staan in het register voorzien van een QR-code, waarmee een ieder de benodigde gegevens kan verkrijgen, reden waarom er in principe geen pas meer wordt uitgeschreven. Mocht er onder de eigenaren bij registratie behoefte zijn aan een pas, laat U ons dat even weten, via bovenstaand E-mail adres.

Als die interesse aanwezig is, kan in de loop van 2020 wellicht over worden gegaan tot verstrekking van een nader te bepalen kleine pas (Bankpas formaat) tegen betaling.

Opmerking recht en plicht eigenaren:

Eigenaren hebben de verplichting om bij verkoop van het ingeschreven schip zowel de Federatie als de Behoudsorganisatie op de hoogte te brengen, onder vermelding van de gegevens van een nieuwe eigenaar.

Bij de FVEN aangesloten behoudsorganisaties: de Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten; de Behoudsvereniging Klassieke Polyester Jachten; de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig; de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Zeilwherries “Het Zeilend Scheehout”; de Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie; de Stichting Behoud Hoogaars; de Stichting Kotterzeilen; de Stichting Langedijk Waterrijk; de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten; de Vereniging Botterbehoud; de Vereniging van Booteigenaren “Oude Glorie”; de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw; de Vereniging De Motorsleepboot; de Vereniging Klassieke Scherpe Jachten; de Zweedse Klassieker Club en de collectie houdende maritieme musea.