Misbruik Varend Monument

 

Amsterdam, 6 april 2023

Aan: alle aangesloten behoudsorganisaties van de FVEN Betreft: geregistreerd merk Varend Monument®.

Geachte lezer van deze brief,

In toenemende mate zien de bestuursleden van de Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) misbruik van ons geregistreerd merk Varend Monument®.

De FVEN houdt een register bij van varend erfgoed (het Register Varend Erfgoed Nederland, RVEN). In dat register is het merk Varend Monument® of VM® voorbehouden aan varend erfgoed dat door de FVEN vanwege zijn historische waarde als Varend Monument® aan de eigenaar van het schip is toegewezen. Het kan worden aangetoond met een RVEN-pas.

Helaas zien we vaak dat in aankondigingen van manifestaties en bij verkoop varend erfgoed ten onrechte als Varend Monument® wordt aangeduid.
Als het daadwerkelijk wel om een Varend Monument® gaat, ontbreekt dan weer het vereiste merkteken ® .

Daar het recht om het merk Varend Monument® te voeren voorbehouden is aan de eigenaar van het schip, vervalt het recht bij verkoop of andere eigendomsoverdracht.

Het merk is officieel vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom en misbruik is niet toegestaan.

We willen u vragen hiernaar te handelen en waar nodig een correctie door te voeren. Met vriendelijke groeten

Margriet Tiemstra
Voorzitter Federatie Varend Erfgoed Nederland voorzitter@fven.nl

De Registercommissie van de FVEN zoekt een secretaris!!

Kom ons team versterken om samen te werken aan een op en top varenderfgoedbestand. Als secretaris ben je de spin in het web, die een aantal praktische zaken organiseert.

Denk daarbij aan:

 • het notuleren van de vergaderingen (ca. 8 per jaar, waarvan 6 via Teams)
 • het opstellen van de agenda
 • het verzenden van de uitnodigingen
 • bijhouden van adreswijzigingen
 • behandeling van de mail
 • het archiveren van relevante bestanden in Teams.

Het tijdsbeslag wordt geschat op ongeveer 2 uur per week. Voor verdere informatie en vragen kun je contact opnemen met Bea Pijn Blom via bureau@fven.nl

Met vriendelijke groet

Hein Molenaar

Voorzitter Registercommissie RVEN

06-22740383

h.molenaar@fven.nl

 

 

Het Bureau van de FVEN zoekt een medewerker!!

Heb je oog voor detail en ben je geïnteresseerd in varend erfgoed? Kom dan het team van het bureau versterken.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit: 

 • passen maken en verzenden (online FVEN winkel)
 • vlaggen verzenden (online FVEN winkel)
 • invoeren registerbestanden, die automatisch worden aangeleverd (RVEN)
 • assisteren bij digitaliseren en archiveren (op termijn)
 • informatie op de website plaatsen en up-to-date houden.

Tijdsbesteding is ongeveer 6 uur per week en je maakt deel uit van het bestaande bureauteam. Na een inwerkperiode is het natuurlijk ook mogelijk om vanuit huis te werken. Bea Pijn Blom en Martin Versteeg nodigen je graag uit in Het Scheepvaartmuseum als je meer wilt weten.
Reiskosten worden vergoed.

Interesse? Stuur een mail naar bureau@fven.nl,