Honderd jaar motorjachten

De pleziervaart met motorjachten dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Eerst nog in kleine aantallen schepen, maar omstreeks 1920 was het aantal motorjachten al even groot als het aantal zeiljachten. Deze snelle groei was onder meer een gevolg van de komst van praktische scheepsmotoren, maar ook van het feit, dat motorjachten meer binnenwateren kunnen bevaren dan zeiljachten.

In de brochure 100 jaar Motorjachten vindt u informatie over de geschiedenis van de gemotoriseerde pleziervaart in Nederland en het tot stand komen van de diverse types schepen. Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels en Duits.

Brochure Nederlands

Brochure Deutsch

Brochure English

Brochure Français